iClinic в партньорство с д-р Мария Николова – Диетология | Хранене | Здравословен начин на живот

 

Д-р Мария Николова, дм е специалист по "Хранене и диететика" или казано по друг начин лекар-диетолог. Завършва медицина през 2004 г. в Медицински Университет – София, а в последствие се обучава и в Медицински Университет – Виена, Австрия.

 

От 2005 година работи в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София като асистент. Защитава специалност „ Хранене и диететика” през 2008 година в МУ – София. През 2018 г успешно защитава и докторат на тема: „Проучване на серумните нива на 25(ОН)витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели“. Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация както и лекари, специализиращи "Хранене и диететика". Има над 80 научни участия и публикации у нас и в чужбина.

 

Научните и интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, микродефицитни състояния, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус. Работи, като диетолог от 2005 година.

 

Член е на Българското дружество по хранене и диететика, Българското дружество по ендокринология, Българското дружество по остеопороза  и остеоартроза, Българското дружество по ентерално и парентерално хранене – BULSPEN, Европейското дружество по ентерално и парентерално хранене – ESPEN.

 

Кои са най-честите заболявания, заради които пациентите търсят помощта на д-р Николова, какъв е подхода ѝ при специфични случаи като децата и младите момичета, както и как протича една нейна консултация, може да прочетете тук:

8 въпроса към топ диетолога д-р Мария Николова

 

iClinic Dermatology & Aesthetics

Най-модерните и напреднали технологии в услуга на Вашата красота и здраве

 

Запазете удобен час за консултация с д-р Мария Николова на:

088 200 44 55

088 200 44 54