iClinic – Дерматология | Лазери | Естетика – Велико Търново

1. С какви пациенти и техните заболявания се занимавате във Вашата практика и какви са най-честити оплаквания, които ги отвеждат в кабинета Ви?

Храненето и диететиката е широка специалност – занимаваща се както с профилактика, така и с лечебно хранене, а така също и с безопасността на храната. Засяга всички възрастови групи и физиологични състояния. Разбира се живеем в свят с пандемия от затлъстяване и придружаващи го метаболитни заболявания (метаболитен синдром, захарен диабет, сърдечно-съдови заболявания, нарушени липидни показатели). Често се срещам с пациенти с нарушения в имунния статус, автоимунни заболявания, нарушения във функцията на стомашно-чревния тракт; алергични състояния, микродефицити. Срещам се и с много хора, които искат да запазят и укрепят здравето, тонуса, енергичността си - активно живеещи и трениращи хора с оглед профилактика. Напоследък се преплитат пандемиите от неинфекциозни и инфекциозни заболявания (затлъстяване и COVID-19 например).

 

2. Моля споделете някои от най-необичайните случаи, с които сте се сблъсквала и резултатите от проведеното лечение.

Всеки случай е уникален изисква индивидуален подход, време и постоянство, както от моя страна, така и от страна на пациента. Но разбира се, трайната промяна е най-голямата награда – например редукция на 40-50 кг и задържането на този резултат. Имам такива пациенти постигнали го с промяна в начина на живот, в който основен елемент е начина на хранене и диетотерапията. Ремисия на хронични заболявания, добър контрол на захарен диабет и пр.

 

3. Какъв подход прилагате при хората със затлъстяване и кога най-често могат да се проявят резултатите?

Подходът е индивидуален и комплексен. Нужна е оценка на хранителен прием и статус. Оценка на телесен състав, изследвания – кръвни, биохимични, метаболитни, хормонални, минерален и витаминен състав. Оценка на предишни опити и резултати от опитите за отслабване. Оценяване на режим на труд и почивка, стрес, безсъние, ниво на физическа активност, професия. Придружаващи заболявания, наследственост, допълнителни терапии, вредни навици. Важен е комплексния, холистичен подход.

 

4. Работите и с деца, как протичат консултациите с тях и кое е по-специфичното?

Храненето и диететиката се занимава с пациенти във всяка възраст, естествено и деца. Децата са уязвима група пациенти и изискват и работа с родителите и бих казала цялото семейство. Много е важно да се променят и запазят занапред здравословни хранителни и двигателни навици. Обичайно дете с проблем в теглото има риск да го запази и в юношеството, а след това и като възрастен (хиперпластично затлъстяване), а от там и на много по-ранна възраст да се проявят и усложнения – метаболитни, хормонални, микродефицитни прояви, с опорно-двигателния апарат и пр. Страда самочувствието на детето. Отговорността е на семейството – относно хранене, движение, спорт, достатъчно сън, употреба на електронни устройства.

 

5. Много млади момичета и жени страдат от хранителни разстройства, провокирани от модата за прекалено слабо тяло.  Тези състояние обаче често се неглижират – споделете опита си с такива пациенти и обяснете защо е нужно да се потърси медицинска помощ?

Хранителните разстройства (анорексия, булимия, хиперфагия и др.) са социален и сериозен здравен проблем. Засягат хранителното поведение на все повече млади хора и деца. Изисква се комплексен подход и работа в екип от психиатър, психотерапевт, ендокринолог, акушер-гинеколог, диетолог, рехабилитатор. Сериозна подкрепа е нужна и от страна на семейството, важна е и училищната среда. Рисковете за здравето са много – остри и хронични, често са добре прикривани, а и неглижирани понякога. От системното недохранване, липсата на адекватен прием на макро- и микронутриенти и /или изтощителните тренировки, страдат всички органи и системи. Лечението на  такива пациенти е истинско предизвикателство.

 

6. В региона не практикува специалист по диетика от Вашия ранг – с какво можете да помогнете на хората в областта, присъединявайки се към екипа на Iclinic?

Аз съм родена и израснала във Велико Търново и бих искала да помогна и дам своята експертиза на всички, които имат нужда в моя град и региона. Във въпросите дотук описахме областите, в които се използва и прилага храненето и диететиката, но диетотерапията е терапия както всички останали терапии- медикаментозна, хирургична, рехабилитация, лъче-, химиотерапии, имуно терапия и е неизменна, а понякога и водеща по отношение на определени състояния. Здравословното, разнообразно хранене съобразено с възраст, пол, физическа натовареност, физиологично състояние, работен процес е неизменна част от здравословния начин на живот.

 

7. Имате ли пациенти от Велико Търново и околностите, които Ви посещават в София и какви са впечатленията Ви по отношение на тяхното здраве?

Да, имам пациенти от всички региони на България включително и от Велико Търново. Здравните проблеми не са регионални. Това са национални и световни проблеми свързани с епидемията от социално-значими неинфекциозни заболявания – затлъстяване, захарен диабет, сърдечно-съдови заболявания, остеопороза, автоимунни заболявания, онкологични и пр. Обездвижеността и прехранването са повсеместни, стрес, недоспиване, нездравословен начин на живот, лош режим на хранене, избор на бързи храни и много други. Не на последно място е и желанието за запазване на здравето, антиейджинг хранене и процедури, както и желанието за профилактика.

 

8. Как протича една цялостна консултация при Вас и как може да си запазим час?

Медицината е изкуство и всеки път и всеки пациент изисква своето време и внимание и всеки път е различно. Но всеки трябва да бъде подробно разпитан за хранителни и двигателни навици, начин на живот, работа, придружаващи заболявания, терапии, наследственост, да се оцени настоящия хранителен прием, стаус, измервания (импедансметрия – оценка на телесен състав), кръвни изследвания при нужда, анализ на резултатите, анализ на хранителното поведение и режим на хранене, правилно поставени цели съобразно настоящата антропометрия и резултати. Винаги ми е било интересно, когато някой ми каже: „искам диета“, но нямам резултати и изследвания.Много е важна мотивацията и мотивационното интервю от страна на специалиста към пациента. Процесът е двустранен, изисква се време и търпение и най-важното баланс и равновесие, устойчивост на поставените цели и предписаната диетотерапия, както и динамично проследяване и навременни промени.

На този етап ще имам възможност да консултирам пациенти от града и региона веднъж месечно, тъй като ангажиментите ми като преподавател в Медицинския университет София са сериозни, а и имам голяма лична практика, която се нуждае от постоянни грижи.  Но макар и с такава честота, вярвам че с колегите от iClinic ще успеем да помогнем на много хора и да подобрим качествено живота и здравето им.

Може да запазите час на телефоните на iClinic Dermatology & Aesthetics

 

Д-р Мария Николова, дм е специалист по "Хранене и диететика" или казано по друг начин лекар-диетолог. Завършва медицина през 2004 г. в Медицински Университет – София, а в последствие се обучава и в Медицински Университет – Виена, Австрия.

От 2005 година работи в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София като асистент. Защитава специалност „ Хранене и диететика” през 2008 година в МУ – София. През 2018 г успешно защитава и докторат на тема: „Проучване на серумните нива на 25(ОН)витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели“. Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация както и лекари, специализиращи "Хранене и диететика". Има над 80 научни участия и публикации у нас и в чужбина.

Научните и интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, микродефицитни състояния, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус. Работи, като диетолог от 2005 година.

Член е на Българското дружество по хранене и диететика, Българското дружество по ендокринология, Българското дружество по остеопороза  и остеоартроза, Българското дружество по ентерално и парентерално хранене – BULSPEN, Европейското дружество по ентерално и парентерално хранене – ESPEN.

За повече информация или безплатна
консултация се свържете с нас:

София
Велико Търново
Вижте цените ни и повече контакти: