iClinic – Дерматология | Лазери | Естетика – Велико Търново

Д-р Мария Николова

Д-р Мария Николова

Гостуващ лекар

Лекар - диетолог

Д-р Мария Николова, дм е специалист по "Хранене и диететика" или казано по друг начин лекар-диетолог. Завършва медицина през 2004 г. в Медицински Университет – София, а в последствие се обучава и в Медицински Университет – Виена, Австрия.

От 2005 година работи в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София като асистент. Защитава специалност „ Хранене и диететика” през 2008 година в МУ – София. През 2018 г успешно защитава и докторат на тема: „Проучване на серумните нива на 25(ОН)витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели“. Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация както и лекари, специализиращи "Хранене и диететика". Има над 80 научни участия и публикации у нас и в чужбина.

Запишете час